Grønn energi også økonomisk beste løsning

Hvor mye skal britene bruke på atomavfall?

Forrige uke, kom en ny rapport fra National Audit Office (NAO) på akselrerende kostnadene ved driften av Sellafield, Storbritannias enorme kjernefysiske håndterings- og lagringanlegg.


Hvor mye skal vi bruke på nedrigging av atomanlegg og avfallshåndtering?

Ifølge DECC sitt 2012/13 budsjett, fra 2012-15 forretningsplanen, koster det rundt 2,5 milliarder pund i året, og det er mer enn 42% av DECC totale budsjett. Av det, rundt 6 milliarder pund som er brukt på å styre de ulike anlegg og lageranlegg på Sellafield, den enorme området i Cumbria som er lager til de radioaktive restene av kjernefysiske våpen og energi programmer for mer enn et halvt århundre. Sellafield sysselsetter 9231 personer, ifølge en ny National Audit Office (NAO) rapport.
 

Hvor mye vil Sellafield koste fremover?

NAO forventer de totale fremtidige kostnader for dekommisjonering (nedbygging) av Sellafield, over et århundre eller så, vil være 67.000.000.000 pund. Dette har økt fra 47.000.000.000 pund siden 2009 - en bemerkelsesverdig økning på bare tre år. (Merk at kostnadene ville bli lavere hvis en diskonteringsrente ble brukt for å reflektere det faktum at pengene vil bli brukt over mange tiår.)
 

Hvilke prosjekter forårsaker økningen i kostnadene?

NAO har gjennomgått de 14 store prosjekter som for tiden designes, planlegges og bygges ved Sellafield - inkludert noen med fantastiske navn som "Høyradioaktive lageringstanker" og "Magnox lagrings- og gjennvinningssiloer". Den totale forventede kostnadene for disse 14 prosjektene økte med 900 millioner pund de ti månedene mellom mai 2011 og mars 2012.

 

Følger prosjektene framdriftsplanen?
 

Nei, de fleste av prosjektene som er under bygging er bak planen samt over budsjett.  

Hva betyr alt dette for kostnaden av atomenergi?

Selv om kostnadene ved Sellafield relaterer seg hovedsakelig til håndtering av avfall fra gamle kjernefysiske prosjekter - inkludert etterkrigstidens våpenprogrammer – påpeker også NAO rapporten spørsmålet om kostnadsoverslag for forpliktelser for fremtidige kjernekraftverk kan også ha vært undervurdert. Om det er fakta er umulig å vite, men et blikk på tallene tyder på at selv om nedbygging og avfallshåndtering kostnader for fremtidige anlegg var to eller tre ganger høyere enn dagens statlige estimater, som ikke ville endre økonomien vesentlig i nye kjernekraftverk. 

DECC forutsetninger om kostnadene ved ulike kraftkilder er basert på en rapport fra Mott MacDonald, som anslår de totale kostnadene inkludert up-front kapital, drivstoff-bruk og senere fjerning.
Her er anslagene det gir for et utvalg av vanlige teknologier, for den fullstendige listen. (se side 7-2 i rapporten).

Disse tallene er gjenstand for en opphetet debatt. Solenergi-talsmenn peker på at PV prisene faller som en stein mens kjernefysiske kostnadene stiger - og at solenergi skal virkelig være i forhold til personmarkedet enn engrosprisen på elektrisitet, som det leverer strøm direkte til sluttbruker. På den annen side, kjernefysiske talsmenn hevder at en enhet av pålitelig 'baseload "kjernefysisk energi er verdt mer enn en enhet av intermitterende vind eller solenergi. 

Regningen får skattebetalerne og framtidige generasjoner. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet