Fra 10 ganger Tjernobyl til 50 ganger ?


En kjernefysisk avtale er under arbeid betyr sending av store mengder svært radioaktivt materiale fra Dounreay i Skottland til Sellafield.  Nuclear Decommissioning Authority (NDA) har bekreftet at de er i sluttfasen av en avtale med Copeland Borough Council og Cumbria fylkeskommune. NDA's konsernsjef John Clarke har bekreftet til The Whitehaven News at en avtale er nær og han håper avtalen er på plass før jul.
Foto fra venstre: NDA's konsernsjef John Clarke, Bellona-leder Frederic Hauge og LmS/GcS Per-Kaare Holdal.

Forhandlinger går ut på å flytte all radioaktiv brukt brensel fra Caithness til Sellafield. Dounreay kjernefysiske reaktorer ble nedlagt og nå skal altså det høy radioaktive avfallet flyttes til Sellafield. Planen er å flytte 44 tonn brukt høyradioaktiv atombrensel med jernbane for reprosessering over fem år i Sellafield. Mr Clarke sier - Det er materialet ved Dounreay som ville være bedre lagret og potensielt behandlet ved Sellafield. En fordel er økonomi, en annen er sikkerhet - å holde disse materialene i færre steder.

- Vi fra Lofoten mot Sellafield er meget bekymret over planen som er under utvikling og forventer at den norske miljøvernministeren og regjeringen krever opplysninger om dette, sier Per-Kaare Holdal som er pådriver i Lofoten mot Sellafield. - Sellafield-anlegget har hatt mange store tekniske problemer med å tømme den høyrakdioaktive væsken de har lagret ved anlegget i dag, og nå skal det altså tilføres enda mer høyradioaktiv væske, sier Holdal.

- Statens Strålevern har dokumentert at i verste fall kan Sellafield slik det framstår i dag få konsekvenser for norske og nordiske hav og landområder som er 10 ganger værre en Tjernobyl. Dette kan vi ikke akseptere og vi har bedt miljøvernministeren om et møte, fortsetter Holdal.

- Jeg reiser til Oslo i midten av denne måned og skal møte ledelsen fra Sellafield og representanter fra den britiske ambassade. Jeg vil kreve en konsekvensdokumentasjon fra Sellafield hvis denne avtalen blir en realitet, sier Holdal.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown