Nordisk Råds uttalelse på konferansen i Sellafield 1. juni

Fra venstre: Álfheiður Ingadóttir, Island, Jan Lindholm, Sverige, Tryggvi Felixson, administasjon i Nordisk Råd, Todd Wright, direktør ved Sellafield, Kim Kielsen fra Grønland.

 Erklæring av

Álfheidur Ingadottir, Island, Jan Lindholm, Sverige og Kim Kielsen, Grønland, medlemmer i Nordic Råd, deltakere i InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, arrangert i Sellafield 1 juni 2012, på vegne av Nordisk Råds Miljø og Naturressurs komite.

Uttalelse presentert på InfoArena 2012, en felles konferanse arrangert av Sellafield Ltd, Bellona og Guardians of our Common Seas:

1. Atomsikkerhet har gjennom årene vært på dagsorden i Nordisk råd, særlig i forbindelse med reprosessering av atomavfall i Sellafield og radioaktivt avfall sluppet i havet nord for Russland. 

2. Vi berømmer arrangøren av denne konferansen, InfoArena 2012 atomavfall og sikkerhetskonferanse, og uttrykke støtte til videreføring av en dialog om atomsaker mellom politikere, offentlige myndigheter og organisasjoner. 

3. Over et år har gått siden den ødeleggende katastrofen i Fukushima i Japan, hvor verden ble minnet om at på grunnlag av gjeldende vet at full kontroll med atomsikkerhet ikke mulig. Virksomheten i Sellafield har ikke og vil ikke være et unntak for menneskelige feil. Sellafield kan potensielt også være utsatt for naturkatastrofer. 

4. Historien viser at en rekke feil har blitt gjort i operasjonen i Sellafield med negative miljømessige konsekvenser. Den Nordisk råd berømmer de mange sikkerhetsmessige forbedringer som er gjort de siste årene. Imidlertid har risikoen ikke er eliminert. Reprosessering av atomavfall er en potensiell trussel, og derfor bør alle anstrengelser gjøres for å finne sikre endelige lagringsløsninger. Reprosessering bør ikke være en del av avfalls håndteringen. Både Sverige og Finland som har kjernekraftproduksjon har erkjent dette. Ingen langsiktig løsning for sikker reprosessering er på horisonten. 

5. Den eneste ansvarlig tilnærming av den britiske regjeringen er å utvikle en plan for å stenge alle reprosessering operasjoner i Sellafield. Inntil operasjonene har stoppet, vil Nordisk Råd skal kalle på den britiske regjeringen til å gjøre det. 

6. Nordisk Råd hilser velkommen forslaget fra Nuclear Decommissioning Authority i Storbritannia for å avslutte reprosessering i THORP innen 2018 og å ikke inngå nye kontrakter for mottak radioaktivt avfall. Nordisk Råd etterlyser en klar forpliktelse og en plan for å redusere dagens lagring av flytende høyradioaktivt avfall i tanker som er i Sellafield. Noen av tankene er av betydelig alder og burde ha vært tatt ut av drift for mange år siden. 

7. Irskesjøen har blitt beskrevet som en av de mest forurensede marine økosystemer i verden, med høyt nivå og varelager av ulike langlivede radionuklider i sedimenter. Nordisk Råd mener det er viktig å avklare omfanget av disse miljøgiftene. Videre er det svært viktig å vite hvor stabil disse svært forurenset innskudd er. Vi ber den britiske regjeringen for å avklare utvidelse av forurensning av sedimentene i Irskesjøen og gjennomføre en gransking av måten stabil sedimentene er der forurensninger er plassert

Relatert sak

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet