Full stans ved uran etterbehandlingsanlegget Thorp

Vi fikk denne meldingen fra Sellafield:
Noen nyheter for deg om Thorp etter en ingeniør oppdage et problem med trykket inspeksjon system. Det har ikke vært noen lekkasjer, utslipp til atmosfæren eller eksponering for arbeidere eller offentlige. Dette er et forebyggende tiltak.


Driften ved atomanlegget Thorp ble stanset 23. august. Grunnen er å foreta en gjennomgang og foreta inspeksjoner av supplerende elementer i eksisterende inspeksjon ordninger knyttet til uranetterbehandlings-anlegget ved Thorp. Denne handlingen har blitt tatt som et føre-trinn for å sikre fortsatt inspeksjoner i samsvar innenfor trykksystemets regelverket. Selv om anlegget har vært i drift jevnt og sikkert, har vi tatt denne beslutningen om å stanse THORP inntil de nye dokumentene er på plass og de nødvendige inspeksjoner utføres av kompetente uavhengige eksperter. Tidsrammer å starte atomanlegget er ennå ikke sluttført og avtalt, men på dette tidspunktet, er det anslått at Thorp vil forbli ute av drift i ca 8-10 uker. 

Fra vårt syn betyr dette at både sikkerheten er ivaretatt og informasjon til oss er gitt, selv om det er litt sent. Disse to punktene har vi jobbet for i mange år og vi er glad for fremgangen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet