Sellafield utsatt for brann- og sikkerhetsrisiko

En undersøkelse har avdekket «en rekke mangler" i beredskapen til Sellafield Fire and Rescue Service.

En
rapport fra Health and Safety Executive kontor for atom-regulering har konstatert at Sellafield Ltd var i strid med konsesjonen og krever at rettighetshaver at det gjennomføres riktige tiltak for å håndtere en ulykke eller nødsituasjon atomanlegget.

Rapporten
sier at følgende tiltak gjennomføres ved Sellafield Fire and Rescue Service:

  • bistå med re-oppføringer til berørte bygninger etter en nødsituasjon
  • at det blir utplassert og brukt nødvendig utstyr for levering av kjøling og rengjøring radioaktive utslipp
  • gjenopprette skadet personell og håndtere branner. 

Office of Nuclear Regulation (ONR) inspektører overvåket mannskapets demonstrasjonsøvelse "Nightingale" i desember 2011, som viste problemer med bemanning, kvalitet og hyppighet av trening og standard operasjonell beredskap.

Rapporten
sier: "ONR har identifisert en rekke mangler i evnen til Sellafield Fire and Rescue Service som klart viser at Sellafield Ltd driver i strid med lovens krav. Prinsippene fastsatt i HMS i tvangsfullbyrdelsesloven Policy Statement, er utstedelse av en forbedringsnotat for å sikre juridisk samsvar både hensiktsmessig og forholdsmessig. "

Sellafield Ltd ble presentert rapporten 27. februar i år.
Office of Nuclear Regulation (ONR) sier at de forventer et forbedringsprogram som skal utvikles i sju måneder fra utstedelsesdato. Som svar, sa en talskvinne i Sellafield-selskapet at det jobbes med reguleringer for å oppnå og opprettholde den høyest mulige standarder for sin brann-og redningstjeneste i fremtiden.

Hun
sa: - Sellafield Ltd har fått et forbedringsvarsel fra Office of Nuclear Regulation med hensyn til brann-og redningstjeneste.

-
Innkalling krever at vi skal identifisere tiltak som er nødvendige for å forbedre den operative beredskapen for brann-og redningstjeneste, og utvikle og implementere en forbedringsplan innen rimelig tid, sa talskvinnen.

-
Vi ønsker å utvikle en plan for å sikre vedvarende forbedringer i brann og redningstjeneste og forplikte oss til å investere tid og ressurser for å sikre at vi har en førsteklasses tjeneste ved Sellafield. Vi tar sikkerhet og velferd for arbeidsstokken vår, stedet og lokalsamfunnet svært alvorlig og tar sikte å starte vår forbedringsplan umiddelbart, avsluttet talskvinnen.

Vi mener dette viser at vårt arbeid med fokus på atomsikkerhetskulturen ved Sellafield er høyst nødvendig. Og dette gjelder ikke bare for arbeidsstokken ved Sellafield-anlegget, men også for det nordiske folket som er utsatt for spredningsfare ved en brann eller eksplosjon.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown