Anti-atom aksjonister marsjerer videre mot Sellafield


Representanter fra Radiation Free Lakeland og Three Weeks to Save the Lakes vil møtes ved Sellafield på lørdag for å demonstrere.

Demonstranter vil sette opp beskjeder på stranden for å varsle om "radioaktiv forurensning" i området før de marsjerer videre til porten av Sellafield-anleggene.

En underskriftskampanje har gått på nettet skrevet av Kendal rådgiver John McCreesh spør Ed Davey, statssekretær for energi og klimaendringer, lage Cumbria Safe.

Marianne Birkby (se foto), fra fra Radiation Free Lakeland sier:

"Vennligst bli med på protestene eller hvis det ikke er til din smak, kan du sende brev til Ed Davey og oppfordret ham til å stanse alle transport av atomavfall til Sellafield.

Området har allerede "en utålelig risiko" og å stoppe all reprosessering - en praksis forbudt i alle land bortsett fra her og Frankrike, som avfall den produserer er for farlig å håndtere, for oss og for fremtidige generasjoner
."

Dette gjelder blant annet transporten av radioaktivt avfall fra Dounreay i Skottland til Sellafield, noe om vi Lofoten mot Sellafield har protestert på og er skuffet over den norske miljøvernministerens manglende engasjement i denne saken til tross for at vi har sendt brev til han. - Vi ser også dette i et større bilde og vi hadde forventet at den norske miljøvernministeren hadde vist engasjement i den transporten som nå skjer og som fører til økning av det høyradioaktive nivået ved Sellafield. Dette er en direkte trussel for norske hav- og landområder, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.


- Vi ser også dette som en varsko mot eventuelle norske planer om å sende radioaktivt avfall fra den norske forskningsreaktoren til Frankrike for reprosessering som igjen gir direkte utslipp til miljøer, sier Holdal.

Vi oppfordrer alle til å
undertegne oppropet besøk www.you.38degrees.org.uk/petitions/make-cumbria-safe
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown