Lofoten mot Sellafield ikke fornøyd med "trykket" fra Miljøvernministeren

Lofoten mot Sellafield har gjennom sitt arbeid i mange år gjort oppmerksom på trusselen som det høyradioaktive væsken som ligger lagret ved Sellafield utgjør for norske og nordisk hav og landområder. Dette understøttes også i en rapport fra Statens Strålevern som sier at det kan utgjøre 10 ganger Tjernobyl for norske hav- og landområder. 


Informasjon fra Miljøverndepartementets nettsider i 2009:

«Hvis én prosent av innholdet i tankene ved anlegget slipper ut, vil det gi fem ganger høyere radioaktivitetsnivå på Vestlandet enn etter Tsjernobyl-ulykken, viser rapporten. Slipper 10 prosent av innholdet ut, blir det radioaktive nedfallet hele 50 ganger høyere.

- Studien gir ny og viktig informasjon, og bekrefter viktigheten av å redusere risikoen som disse tankene representerer. Den viser at vår bekymring har vært høyst berettiget, og at det er viktig ytterligere å styrke vår dialog med britiske myndigheter. Jeg ser det samtidig som viktig å videreutvikle de bilaterale varslingsrutinene», sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på Miljøverndepartementets nettsider i 2009.


Vi tok opp dette som tema sist i 2012 i flere møter med Sellafield-ledelsen. Vi har ytterligere grunn til å fortsatt kreve en forberet innsats fra Sellafield Ltd. og Nuclear Decommissioning Authority.  Grunnen til dette er at britiske myndigheter nå transporterer radioaktivit avfall fra Dounreay i Skottland til Sellafield for reprossessering der.  Dette vil føre til en liten økning av det høyradioaktive avfallet.  Selv om dette er en liten økning, er det en økning og ingen reduksjon som vi krever.  Vi skrev brev til Miljøvernministeren i desember i 2012 for å få svar på om norske myndigheter at vurdert en økt risiko.  Vi fikk dessverre et skuffen svar tilbake (se vedlegg).

Vi beklager sterkt det manglende trykket Miljøvernministeren har på denne saken. Vi gjennomførte et møte med Miljøverndepartementet i høst og vi måtte argumentere for å få interesse for det store problemet og møtet vi planlegger sammen med Bellona og Sellafield-ledelsen i Oslo i juni i år. Og vi håper Miljøvernministeren har tid til å prioritere dette møtet deltakelse. 

Nå får vi også støtte fra den britiske oppisjonen om at det haster med å få tatt skikkelig på det høyradioaktive avfallet og få redusert risikoen ved dette.

- Tilsynsmyndigheten, Nuclear Decommissioning Authority, har ikke nok tempo i fullføringen av opprydding av radioaktivt avfall ved Sellafield-anlegget i Nord-England, sier The Public Accounts Committee.

- Det er uklart hvor lang tid det vil ta, sier Margaret Hodge, fra opposisjonspartiet Labour Party og leder i Public Accounts Committee, i en e-post melding. - Det er viktig at myndighetene gir en reell uttalelse om at det haster i oppfølgingen av Sellafield slik at tidsplanen for å redusere risiki ikke holdes og kostnadene ikke fortsette å eskalere, sier Hodge

Den totale kostnaden for dekommisjonering av Sellafield har nå nådd 67.5 milliarder pund (ca. 600 milliarder kroner).

Vi håper nå på et større engasjement og støtte fra den norske regjeringen i denne viktige saken.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet