Levebrødet til hundre millioner står på spill

Verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med 26 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt. Vi står foran en mye større krise enn flom og tørke når klimaendringene kommer. Havet forsures, og snart er det ingen vei tilbake.  Men hva gjør vi når havet som matfat endrer innhold? Det er realiteten av dagens CO2-utslipp. Vi er allerede i dag skyld i en økning i havforsuringen på 30 prosent, og ser følgene av dette.

Havet har en nøkkelrolle i karbonkretsløpet. Det er en likevekt mellom gassene i atmosfæren og oppløste gasser i vann og sjø på jorda. Når mengden CO2 øker i atmosfæren som følge av utslipp, blir mer CO2 tatt opp i sjøvannet

Når CO2 reagerer med vann (H2O) dannes karbonsyre. Dannelse av karbonsyre fører til at  hydrogenioner frigjøres til havvannet. Dette fører til redusert pH og surere hav, derav betegnelsen havforsuring


Det antas at havet hittil har tatt opp 50 prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp. På grunn av forsuringen er havets evne til å ta opp CO2 redusert, så i dag regner en at havet tar opp 25 prosent av de menneskeskapte utslippene

Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord.  Årsaken er at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen.

Økningen av havets CO2-innhold forsurer vannet og dette vil føre til vanskeligere leveforhold for de organismer som har skjelettet utenpå seg, for eksempel ulike typer plankton samt koraller.

Levebrødet til flere hundre millioner mennesker står på spill. En av de største matkildene på jord står til forfall, og vi er i ferd med å ødelegge en stor del av naturen, med enorm egenverdi. Likevel reagerer vi ikke tilstrekkelig når vi hører om havforsuring, som er en forferdelig konsekvens av dagens CO2-utslipp og burde uavhengig av flom og tørke være mer enn nok til å åpne øynene våre.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet