Radioaktivt materiale på offentlige strender - dypt foruroligende

Parlamentsmedlem Margaret Ritchie har beskrevet funn av radioaktivt materiale på offentlige strender som dypt foruroligende og har krevd den britiske regjeringen til å handle raskt for å løse situasjonen ved Sellafield.

Til  avisen Newry Times sier Ritchie i dag: - Det blir stadig klarere at forholdene ved Sellafield-anlegget er nedverdigende og offentlig sikkerhet er truet som følge av dette.  Hun sier videre: - Oppdagelsen av radioaktivt materiale på offentlige strender i år bør være en stor grunn til bekymring, spesielt for de av oss på østkysten av Irland som har lidd av konsekvensene av vilkårlige utslipp av radioaktivt avfall fra anlegget i flere tiår.

- Oppdagelsen av «berget» med det høyradioaktive Cesium 137 påvises i overvåking i over et tiår er et solid bekreftelse på at Sellafield-anlegget er ikke trygt, sier Ritchie videre til  Newry Times.

- Dette kommer som en etterfølger av fotografier et par uker siden som viste store sprekker i betongtanker rundt  flytende atomavfall.  Den dumdristig atompolitikk av denne britiske regjeringen er å sette offentlig sikkerhet i fare. Jeg har tatt sikkerheten til Sellafield-anlegget opp med Nuclear Decommissioning Authority ved tidligere anledninger.

Hun avslutter med: - Jeg vil igjen følge dette opp med dem, og med den britiske regjeringen på det aller høyeste nivå.

- Vi kommer til å følge dette opp med Statens Strålevern, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.  Vi må få mer kunnskap om dette som parlamentsmedlem Ritchie påpeker.  - Vi må få vite mer om funnene som er gjort og om Golfstrømmen kan føre dette videre til norske og nordiske havområder og strender.

Vi har derfor i kveld sendt følgende epost til Klima- og Miljøverndepartementet:

Til Klima og Miljøverndepartementet

Først og fremst vil jeg takke for samarbeidet alle disse årene fra starten i Stamsund en januardag i 2002.

Vi har registrert i media at parlamentsmedlem Margaret Ritchie har beskrevet funn av radioaktivt materiale på offentlige strender som dypt foruroligende og har krevd den britiske regjeringen til å handle raskt for å løse situasjonen ved Sellafield. 

Artikkelen er fra 1. desember i år 

Vi har i denne forbindelse følgende spørsmål:

1. Er dette en noe som er kjent for norske myndigheter?
2. Er funnet av radioaktivt materiale noe som kan føres med havet til norske og nordiske hav- og kystområder?
3. I så fall; hva vil norske myndigheter gjøre for å hindre slike katastrofer ?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet