Brev til klima- og miljøvernministeren


Deltakerne ved InfoArena 2014  i Foreign and Commonwealth Office i London

Til  Klima- og miljøminister  Tine Sundtoft

Atomtruslene fra SellafieldInfoArena er blitt en viktig plattform for dialog om atomforurensing og -sikkerhet og da spesielt med fokus på Sellafield.  Seminarene blir arrangert i fellesskap av Sellafield Ltd., Nuclear Decommissioning Authority, Bellona og Voktere av vår felles blå åker (Lofoten mot Sellafield).  Årets InfoArena ble arrangert i det britiske utenriksdepartement med deltakere også fra det britiske parlament, britiske energi- og klimaendringsdepartement, Venstre og Nordisk Råd.  Møteleder har i alle disse år vært biskop Tor Berger Jørgensen.

Vi har klart å løfte InfoArena opp på høyeste politiske nivå. Nordisk Råd har i alle år deltatt og tidligere miljøvernministre har hatt stor nytte av dette arbeidet. Dette har i høyeste grad vært til felles nytte og vi kan nevne at tidligere miljøvernminister Børge Brende var med sammen med oss da vi fikk stoppet utslippene til havet i 2004.  Dette hadde inntil da vært en del av løsningen til atomindustrien; - å kvitte seg med atomavfallet i havet!

Innlegg på årets InfoArena fra Ragnhild Imerslund, Minister Counsellor, Deputy Head of Mission ved den norske ambassade i London, understreket nettopp dette:

- Ambassaden er svært fornøyd med å delta på InfoArena 2014. Jeg vil gjerne få takke Bellona, Guardian of Our Common Seas, Sellafield Ltd og Foreign and Commonwealth Office for å organisere denne konferansen.  InfoArena 2014 gir en utmerket mulighet for ulike interessenter å dele informasjon om planer og utviklingen i Sellafield og diskutere våre felles bekymringer. Konferansen tittelen sier alt; gjennom informert dialog, kan vi bygge forståelse og tillit. Dere bør alle være stolte av de konkrete resultatene som dere har oppnådd i løpet av disse 11 årene.

Suksessen har vært dialogen mellom atomeksperter, politikere og primærnæringen.  Til InfoArena 2014 ble også Klima- og miljøministeren invitert, men beklageligvis takket statsråden og øvrige departement nei til deltakelse.  Dermed vil vi påstå av resultatet ikke ble som forventet.  Vi vurderer det som vesentlig at Den norske Regjering deltar for å få fortgang i arbeidet med reduksjon av farene fra Sellafield.

Vi fra Voktere av vår felles blå åker bruker både fritid, ferie og egne midler for å kunne være med å arrangere InfoArena.

Som den felles erklæringen viser skal neste InfoArena arrangeres i Lofoten.  Vi håper da at departementet deltar med nødvendig tyngde.  Vi ønsker i den anledning et møte med statsråden og håper på at det blir mulighet for å sette av tid til dette i løpet av første halvår 2015.

Med hilsen
Voktere av vår felles blå åker
(Lofoten mot Sellafield)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet