En million kubikk med atomavfall var en tabbe

Sellafields atom-avfall vil "nesten sikkert " bli rammet av et stigende havnivå.  En million kubikkmeter avfall i nærheten av Sellafield er plassert på et sted som var en feil, innrømmer det britiske tilsynsorganet Environment Agency.

Storbritannias atom-avfall vil sikkert bli rammet av et stigende havnivå og forurense havet med store mengder radioaktivt avfall, ifølge et internt dokument utgitt av Environment Agency ( EA ).


Dokumentet fastslår at det i ettertid var det en feil å legge atom-avfallsanlegget til Drigg ved kysten på grunn av sin sårbarhet for flom og erosjon. 

EA dokumentet anslår at en million kubikkmeter radioaktivt avfall er plassert der i løpet av de siste 55 årene fra den sivile og militære atomindustrien ved Sellafield.  EA sier videre at det kommer til å lekke til fjæra og havet i "noen hundre til noen tusen år fra nå".

EA fremmer bekymringer om "mulige konsekvenser på stranden og i omgivelsene, som følge av blant annet erosjon. Tjenestemenn ved EA vurderer i tillegg en plan fra selskapene som driver atomavfallsanlegget Drigg å avhende ytterligere 800.000 kubikkmeter avfall der over de neste 100 årene. Dette vil omfatte radioaktivt avfall fra Storbritannias kjernekraftverk, atomubåter, atomvåpen, sykehus og universiteter.

Fra Lofoten mot Sellafield hevder vi at hvis dette skal gå gjennom, fortsetter britene å bruke området uetisk, uforsvarlig og livsfarlig med store negative konsekvenser for de nordiske land. 

EA dokumentet, som er datert 9. januar 2014, ble utlevert av EA denne måneden som svar på en forespørsel fra den britiske avisen The Guardian.  Erosjon fra stormer og stigende havnivå som følge av klimaendringene har "dukket opp som forventet evolusjon scenario" for Drigg , står det.

Eksperter har konkludert med at dette er nesten nødt til å skje.  Selv om Drigg var ment å være et lager for lavradioaktivt avfall, er det er frykt for at noe av avfallet i den siste tiden kan ha et høyere radioaktivt nivå.

Området, som dekker ca 110 dekar, er mellom fem og 20 meter over havnivået. Den drives av et konsortium ledet av det amerikanske ingeniørselskapet URS, den franske statseide atomselskapet Areva , og det svenske kjernekraft firmaet Studsvik. Konsortiet har allerede blitt spurt av EA om å se på muligheter for bedre flomsikring.

Ifølge Ian Parker, EA atomreguleringsgruppesjef ved Sellafield, hadde byrået trukket sine  konklusjoner etter detaljerte tekniske vurderinger.  - Det er overveiende sannsynlig kysten vil erodere og atom-avfallet vil bli berørt,  sa han til The Guardian.

Men fra Lofoten mot Sellafield vil vi påpeke at mer enn 1200 radioaktive deler fra Sellafield er blitt funnet på nærliggende strender de siste årene. Den potente trusselen om stigende havnivå gjør fremtidig bruk av området uholdbar, uetisk og svært farlig for fremtidige generasjoner.  Det må umiddelbart settes en stopper i bruk av området og området må ryddes.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet