Utgjør en fare for radioaktiv forurensning av norske farvann


Lofoten mot Sellafield merker seg at regjeringen i sin dokumentasjon av trusselbildet gjør oppmerksom på at sjøtransport av radioaktivt materiale.  

Sitat fra regjeringen.no  "Vel så viktig som den faktiske forurensningen er imidlertid faren for ulykker som kan føre til mer omfattende utslipp og forurensning av norske områder. Den største utslippsrisikoen er knyttet til atominstallasjoner og avfallslagre i Norges nærområder, men også atomdrevne fartøy og sjøtransport av radioaktivt materiale utgjør en fare for radioaktiv forurensning av norske farvann."

Mer info

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet