Miljøvernministeren svikter oss i Sellafield-møte med EU


Pressemelding Lofoten mot Sellafield og Bellona

Miljøvernministeren velger å ikke delta i et lenge planlagt møte med EU om atomavfallsanlegget i Sellafield. Møtet skulle finne sted i Brussel 3. mars, og arrangeres av ”Lofoten mot Sellafield” og Bellona i samarbeid med eierne av Sellafield-anlegget, Sellafield Ltd.

Det er veldig beklagelig at Miljøvernministeren avlyser, og det kan ikke bety annet enn at regjeringen ikke prioriterer Sellafield. Dette gir oss en meget dårlig ballast i Brussel, og signaleffekten vil være meget negativ, sier Nils Bøhmer, Bellona.

Men vi er glade for at Nordland Fylkeskommune og Nordisk Råd deltar, sier Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield.

Møtet har vært planlagt i over et år og miljøvernministeren deltok i møtet i Oslo 13. januar 2009 hvor planene for EU-møtet ble lagt. Vi føler det slik at Miljøvernministeren svikter saken ved ikke å delta i Sellafield-møte med EU, sier Nils Bøhmer, Bellona og Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield.

Nå tar Høyre ved Nikolai Astrup regjeringens manglende engasjement og deltakelse på EU-møtet opp i Stortingets spørretime.

Målet med møtet i Brussel 3. mars er å skaffe internasjonal dokumentasjon på at sikkerheten ved Sellafield er tilstrekkelig når det gjelder behandling av høyradioaktiv avfallsvæske (HLW) ved Sellafield, og at det ikke kan forårsake radioaktiv forurensing til Norge, Norden og andre europeiske land, sier Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield.

Politisk ledelse i Norge har stilt seg kritisk til Sellafield. Dette er noe som er blitt sagt om atomavfallsanlegget:

Miljøvernminister Erik Solheim til Dagbladet, 12. oktober 2009:
- Thorp-anlegget i Sellafield må legges ned. Dette er en farlig nabo som vi ikke vil ha. Jeg kommer til å ta kontakt med britiske myndigheter tidlig denne uka,

Seniorrådgiver i Miljøverndepartementet Fredrik Theisen til Dagbladet, høsten 2009:

- På Sellafield er det lagret radioaktivitetsmengder som tilsvarer 80 ganger det som slapp ut i Tsjernobylulykken. Det vi er bekymret for, er at det skal slippes ut store mengder avfall til luft. Tar vestavinden tak i det, tar det ikke lang tid før vi får det over til Norge som nedfall og luftforurensing. Et utslipp på én eller ti prosent vil være et stort utslipp.

Se også i vedlagte dokument hvor det er referert til den alvorlige
rapporten til Statens Strålevern. http://www.nrpa.no/index.asp?strUrl=1005997i&topExpand=&subExpand=

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet