Fra Lofoten mot Sellafield, EU og Brussel


(foto: Miljøsøyla i Stamsund)

Director General Mohamed El Baradei (IAEA) said in a video presentation at the American Nuclear Society meeting in New Orleans in November 2003 :

We cannot afford another accident, there is still a lot of work that needs to be done in the area of safety, particularly in the area of applying safety standards and safety culture uniformly across the industry.

En mulig ulykke ved det britiske atomanlegget Sellafield kan bli verre for Norge enn Tsjernobyl-ulykken var i 1986, advarer Statens strålevern. En Sellafield-ulykke vil i verste fall kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl.

Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1 000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk og matvareproduksjon. Store deler av landet ville blitt berørt dersom værtypen var en annen enn i ulykkesscenariet. Ulykkehendelsene ved Sellafield har vært mange og radioaktivt materiale kan slippe ut av anlegget, for eksempel ved brann eller en eksplosjon.

- En ulykke ved Sellafield er heldigvis ikke veldig sannsynlig, sa miljøvernminister Erik Solheim (SV) til NTB høsten 2009. Men britiske sikkerhetsmyndigheter går nå ut og advarer mot at sikkerheten ved Sellafields eldste anlegg er for dårlig og at risikoen for en alvorlig ulykke er stor. Nå krever de at Sellafield Ltd omprioriterer ressursene sine og får fart på sikkerhetsarbeidet.

- Vi er bekymret for at risikoen for en stor hendelse er altfor høy, på grunn av forfall og forsinkelser, sa inspektør Mark Foy i Nuclear Installations Inspectorate (NII) på et folkemøte i Sellafield forleden, ifølge avisa Whitehaven News.

Mer info: http://www.blaaker.org/lofoten-sellafield.pdf

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet