Vi må leve med atomtrusselen fra Sellafield enda i 7 årFoto fra venstre: Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority, Mark Basset, Office for Nuclear Regulation, Steve Walker, Sellafield Ltd, Per-Kaare Holdal, voktere av vår felles blå åker (Lofoten mot Sellafield) og ambassadør Jane Owen.

Det var to hovedtema som det ble gitt en orientering om i den britiske ambassade i dag fra Sellafield-ledelsen og Nuclear Decommissioning Authority. Det var konsekvenser av den britiske regjeringens vedtak om nedleggelse av MOX-anlegget ved Sellafield og det andre var fremtiden til de om lag 1000 kubikkmeterne med flytende høyradioaktivt avfall som lagres i gamle tanker ved Sellafield.Tidligere har målet vært at innen 2015 skulle mengdene lagret høyradioaktivt avfall til et såkalt buffernivå på 200 kubikkmeter. Informasjonen fra ledelsen i dag var at dette nivået ikke blir nådd før omkring 2020 og ikke fullstendig tømt i 2023, fem år senere enn man før har planlagt.
Det betyr at vi må fortsatt leve med atomfrykten og faren for en atomeksplosjon som Statens Strålevern har beskrevet som kan bli 7 ganger Tjernobyl.

- Vi kommer til å følge dette opp og planlegger en tur til Sellfield til neste år for å følge dette opp. Vi oppfordrer politikerne til å øke trykket overfor politikerne i Storbritannia og få tømt disse tankene snarest, sier Per-Kaare Holdal før han går videre i møte med Miljøverndepartementet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown