Sellafield-konferansen i Brussel er i gang


I dag kl. 09.00 startet Sellafield-konferansen i Brussel arrangert av Lofoten mot Sellafield, Bellona og Sellafield Ltd. Biskop Tor B. Jørgensen leder enda en gang Sellafield-konferansen og denne gang er det fokus på Sellafields avfallshåndtering og sikkerhetskultur.

I politisk rådgiver Audun Garbergs innlegg på morgenen i dag krevde han på vegne av Miljøverdepartementet strakstiltak fra Sellafields side når det gjelder arbeidet for å redusere faren for utslipp gjennom luft og via hav fra atom-anlegget på den britisk nord-vestkyst. Han krevde videre en rask reduksjon av lagrene av høyradioaktiv flytene veske ved Sellafield, samt øke sikkerheten og han krevde videre en bedre informasjon fra Sellafield enn det så langt har vært.

Foto:Politisk rådgiver ved Miljøverdepartementet Audun Garberg
(foto Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet