En mulig ulykke ved Sellafield kan bli en katastrofe for Norge


Statens Strålevern ved Ingar Amundsen legger fram en beskrivelse av en mulig hendelse eller ulykke ved Sellafield. Dette scenario kan få enorme konsekvenser for norske hav- og landområder som tilsvarer 50 ganger Tjernobyl. Sikkerhetskulturen ved Sellafield sier at denne hendelsen må det tas hensyn til og han kritiserte også Sellafield for ikke å gi tilstrekkelig informasjon til norske myndigheter.

Ingar Amundsen forteller at etter en mulig eksplosjon ved f.eks. ved tankene med høyradioaktiv væske tar det bare 9 timer hvis vindretningen er ufordelaktive, nemlig sørvest vinder mot norskekysten. Ingar Amundsen forteller at Norge sliter enda med konsekvensene fra Tjernobyl.

Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1 000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk og matvareproduksjon. Store deler av landet ville blitt berørt dersom værtypen var en annen enn i ulykkesscenariet. Ulykkehendelsene ved Sellafield har vært mange og radioaktivt materiale kan slippe ut av anlegget, for eksempel ved brann eller en eksplosjon.

- En ulykke ved Sellafield er heldigvis ikke veldig sannsynlig, sa miljøvernminister Erik Solheim (SV) til NTB høsten 2009.

Men britiske sikkerhetsmyndigheter går nå ut og advarer mot at sikkerheten ved Sellafields eldste anlegg er for dårlig og at risikoen for en alvorlig ulykke er stor. Nå krever de at Sellafield Ltd omprioriterer ressursene sine og får fart på sikkerhetsarbeidet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet