Vellykket start på Sellafield-konferanseFoto fra venstre: Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield, biskop Tor B. Jørgensen, Marit Tennfjord, Nordland Fylkeskommune og politisk rådgiver ved Miljøverndepartementet Audun Garberg. (tatt av Paal Frisvold, Bellona Europa).

Konferansen i Norway House, Brussel arrangert i fellesskap av Bellona, Sellafield Ltd. og Lofoten mot Sellafield ble åpnet av Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø i Nordland Fylkeskommune og biskop Tor B. Jørgensen.

Marit Tennfjord takket for den arena som arrangørene etablerer for politikerne slik at informasjonsutveksling og spørsmål om relevante tema kan finne sted. Tennfjord understreket behovet for at sikkerheten ved Sellafield må være på høyeste nivå, og at Nordland Fylkeskommune er opptatt av nettopp å hindre at sikkerhetsbrist skal være årsak til radioaktiv forurensning for Nordland og Norge. - Sellafield-anlegget er klart en kilde for en eventuell radioaktiv forurensning for Nordland på grunn av nordlig vind og havstrømmer. Mitt hovedanliggende er relatert til sikkerhetskulturen ved Sellafield og åpenhet i informasjonen fra britene. Mitt håp er at dere vil gjøre alt dere kan for å øke sikkerheten for framtiden og gi den informasjon vi trenger for å sikre befolkningen i nabo-landene til Sellafield-anlegget, avsluttet Tennfjord.

Politisk rådgiver Audun Garberg fra Miljøverndepartementet sa at Norge er veldig sårbar ikke bare når det vår store marine sektor, men også innen saue- og reindyrsnæringen. - Deler av Norge lider forsatt av atomutslippene fra Tjernobyl, sa Garberg. Han sa videre at hvis det skulle skje en ulykke ved Sellafield ville Norge som naboland bli sterkt berørt. Han avsluttet med å oppfordre britiske myndigheter til å gjøre hva de kan for å redusere risikoen relatert til den lagrede høyradioaktive væsken og gjør det raskt, sa Garberg.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet