Sellafield kan bli verre....

Lofoten mot Sellafield


Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den hittil mest alvorlige atomkraftverkulykken i verden. Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev.Eksplosjonen var så voldsom at det 500 tonn tunge reaktorlokket ble blåst opp i luften. 56 mennesker døde som følge av eksplosjonen og av akutte stråleskader i ukene etter ulykken. Det totale antall dødsfallene som følge av ulykken er beregnet til opp mot 9000 mennesker.   

En Sellafield-ulykke vil kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl.  - Dersom en ulykke skulle inntreffe, ville dette fått konsekvenser lik eller verre enn etter Tsjernobyl. Det innebærer til dels alvorlige konsekvenser for landbruk, miljø og samfunn i flere tiår framover, skrev Statens strålevern i en rapport utført for Miljøverndepartementet i 2009.
Ved hjelp av tekniske spredningsmodeller har Statens strålevern og Meteorologisk institutt beregnet hvilke følger en ulykke ved Sellafield kan få for Norge. Ulykkesscenariet som er lagt til en værtypisk dag i oktober, viser at radioaktivt utslipp kan nå Norge etter ni timer og at selv store partikler finner veien hit.

I september i år meldte NRK at ca. 80 prosent av 1000-1200 tamrein i Sør-Norge har så høy radioaktivitet at de må slippes ut igjen på beite for å få ned verdiene.   Det er blitt målt opptil 8000 bequerel på noen av kalvene, men mesteparten ligger på ca. 6000. Tiltaksgrensen er 3000 bequerel.   Årsaken til de høye verdiene er at reinsdyrene har spist radioaktiv sopp. Verdier i rimsopp fra disse områdene ser ut til å holde seg konstant, og årsaken til dette er det ingen som vet.  Dette er ettervirkninger av utslippet fra atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986, altså nesten 30 år etter.


Lofoten mot Sellafield arrangerer den 20. og 21. november InfoArena 2014 i London sammen med eierne av Sellafield-anlegget, Nuclear Decommissioning Authority, driverne Sellafield Ltd. og Bellona.  Dette er den 13. atomsikkerhetskonferansen vi fra Lofoten mot Sellafield arrangerer.  Det er 10 år siden vi oppnådde vår viktigste sier, nemlig å stoppe atomutslipp fra Sellafield i havet.  Dette maktet vi sammen med daværende miljøvernminister Børge Brende og Bellona. Samarbeidet med miljøvernministeren var nøkkelen til suksess.  I år har vi dessverre fått avslag fra miljø-og klimaminister Trine Sundtoft.  Sellafield er tydeligvis i ferd med å bli glemt av dagens regjering?

Til London reiser biskop Tor B. Jørgensen, som leder Sellafield-konferansen også i år og har gjort dette siden 2003, Venstre-politiker Arne Ivar Mikalsen og Per-Kaare Holdal.  

- Vi har stor tro på å nå vårt neste mål, nemlig å få redusert eksplosjonsfaren fra Sellafield til 0 og få dette bekreftet i London, sier Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield.

- Vårt kontinuerlige fokus på sikkerheten ved atomanlegget gjennom disse årene begynner å bære frukter og vi reiser til London med en del krav og masse optimisme i bagasjen, sier biskop Tor.

- Når vi ser konsekvensene av tragedien fra Tsjernobyl er det en nødvendighet å få forholdene bekreftet under kontroll fra de britiske atommyndigheter Nuclear Decommissioning Authority, sier Arne Ivar Mikalsen fra Venstre.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown