Menneskelige feil er i dag årsak til 8 av 10 alvorlige hendelser.


De fleste produsenter av kjernekraft har endret sin strategi fra at en ulykke ikke kan hende, til at det nettopp kan hende. Det finnes mange årsaker til dette fra menneskelige feil, terroraksjoner, tekniske feil m.fl. Menneskelige feil er i dag årsak til 8 av 10 alvorlige hendelser. Arbeiderne ved Sellafield bekrefter at arbeidet med kjernekraft er farlig. Det gjelder å forutse det verste som kan skje. Hver gang det skjer utslipp av radioaktive nuklider til miljøet øker faren for kreft. WHO anbefaler alle mennesker som bor nærmere enn 500 km til et kjernekraft-anlegg å ha jod tilgjengelig i fall en katastrofe. Kreft er ikke bare den eneste form for konsekvenser som har økt i Tjernobyl-område, men også f.eks. grå stær og barn som er født etter ulykken har også problemer med skoldbukkjertelen og har hodesmerter.

Den radioaktive partiklene vil kunne falle ned over hav- og landområder i Norge og Norden og ødelegge områdene kanskje for generasjoner.

Informasjon om farlige konsekvenser av radioaktiv kraftproduksjon blir enda i dag tilbakeholdt, selv for mennesker som bor i nærheten av atomkraftanlegg. I Sellafield visste f.eks. ikke innbyggerne som vi var i kontakt med at det ble sluppet ut store mengder atomavfall direkte til havet.

Den største kortsiktige faren for menneskene vil være å komme i kontakt med de radioaktive partiklene som vil kunne falle ned over Norge. Den kan være partiker som plutonium, strotium, cesium o.l.

Vi, biskop Tor Berger Jørgensen og Per-Kaare Holdal, reiser nå til Sellafield 1. desember for å bli orientert om status og også omvisning av de kritiske delene av anlegget. Mest sannsynlig blir også fylkesråd for kultur og miljø i Nordland, Marit Tennfjord, med.

Statens Strålevern la fram en beskrivelse av en mulig hendelse eller ulykke ved Sellafield. Dette scenario kan få enorme konsekvenser for norske hav- og landområder som tilsvarer 50 ganger Tjernobyl. Sikkerhetskulturen ved Sellafield sier at denne hendelsen må det tas hensyn til og han kritiserte også Sellafield for ikke å gi tilstrekkelig informasjon til norske myndigheter. http://www.nrpa.no/dav/a368e9b53c.pdf

En mulig eksplosjon ved f.eks. ved tankene med høyradioaktiv væske tar det bare 9 timer hvis vindretningen er ufordelaktive, nemlig sørvest vinder mot norskekysten. Ingar Amundsen fra Statens Strålevern forteller at Norge sliter enda med konsekvensene fra Tjernobyl.

Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1 000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk og matvareproduksjon. Store deler av landet ville blitt berørt dersom værtypen var en annen enn i ulykkesscenariet. Ulykkehendelsene ved Sellafield har vært mange og radioaktivt materiale kan slippe ut av anlegget, for eksempel ved brann eller en eksplosjon.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet