Meget gledelig sikkerhetskontroll gjennomført ved Sellafield

Lofoten mot Sellafield arrangerte et møte i Brüssel 3. mars 2010 hvor deltakelse fra EU, Storbritannia, Nordisk Råd og det norske Miljøverndepartement var til stede.  Da krevde vi internasjonal inspeksjon.  I slutten av mars samme år annonserte daværende statsminister Gordon Brown at ha ville gjennomføre en sikkerhetsgjennomgang ved Sellafield-anlegget.

(fotofra møtet i Brüssel: fra venstre Per-Kaare Holdal, biskop Tor B. Jørgensen, fylkesråd for miljø i Nordland Marit Tennfjord og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg) Foto kan brukes fritt ved å oppgi Lofoten mot Sellafield.
 
Et team av kjernefysisk sikkerhet eksperter ledet av International Atomic Energy Agency (IAEA) har besøkt Storbritannia for å vurdere sivilt kjernefysisk sikkerhet ordninger.
The International sikkerhetsbyrået Advisory Service (IPPAS) Mission vurderte Storbritannias lover og regler rundt kjernefysisk materiale og atomanlegg. IIPAS vurderte også samsvar med den internasjonale konvensjon om fysisk beskyttelse av kjernefysisk materiale, og IAEAs retningslinjer om kjernefysisk sikkerhet.
IPPAS-teamet besøkte Sellafield's sivile kjernefysiske området og Barrow port, som brukes til transport av sivil kjernefysisk materiale, for å se hvordan disse tiltakene er gjennomført i praksis.
IAEA konkluderte at status for sivil atom-sikkerhet er tilstrekkelig robust. Dette er både i sammenheng med det juridiske og regulatoriske rammeverket og hvordan dette er implementert ved Sellafield området og Barrow port.
Herre Marland av Odstock, minister for energi og klimaendringer, sa:
"Vi er de første atom-staten til å åpne dørene til den internasjonale eksperter til å vurdere vår sivile kjernefysiske sikkerhetsregime.
"Dette viser verden vårt engasjement for atomsikkerhet og for å lære av andre. Jeg oppfordrer andre land til å følge etter og invitere IAEA til å gjennomføre et slikt oppdrag."
"Jeg er takknemlig for arbeidet til IAEA og denne rapporten fra IPPAS Mission Team, som identifiserte mange eksempler på god praksis innenfor den sivile kjernefysiske sikkerheten regime og en rekke verdifulle anbefalinger og forslag.
"Vi vil arbeide med kjernefysiske regulator, til Sellafield Ltd og NDA bruke denne rapporten for å sikre at vi fortsetter å utvikle og forbedre sikkerheten regime."
Statsminister David Cameron godkjente forpliktelsene som ble laget av tidligere statsminister Gordon Brown, som hadde invitert en IAEA's IPPAS oppdrag til Sellafield som en del av Storbritannias tilnærming til President Obama-ledede Nuclear Security Summit avholdt i Washington i april 2010.


Formålene med denne IPPAS Mission til Storbritannia var å vurdere Storbritannias juridiske og regulatoriske rammeverket om fysisk beskyttelse av kjernefysisk materiale og nukleære anlegg og dets samsvar med IAEA retningslinjer, og å se hvordan disse tiltakene er iverksatt på Sellafield stedet og på Barrow for transport av kjernefysisk materiale.


The Mission teamets arbeid har resultert i en konfidensiell rapport som inneholder site-spesifikk informasjon, og av hensyn til rikets sikkerhet, kan den ikke gjøres offentlig tilgjengelig. Imidlertid kan visse opplysninger skal anonymiseres og brukes med god effekt ved å være deles og brukes av IAEA for å utvikle enda bedre "beste praksis" over hele verden.


Den IPPAS teamet i Storbritannia inkluderte representanter fra åtte forskjellige medlemsland (Nederland, USA, Canada, Frankrike, Slovenia, Tyskland, Litauen og Sverige) med en vid kompetanse innen ulike områder knyttet til kjernefysisk sikkerhet, for eksempel lovgivende og regulerende praksis , fysisk beskyttelse, personlig og informasjonssikkerhet, transport sikkerhet, sikkerhet ledelse og kultur, politiarbeid og beredskap.


- Vi i Lofoten mot Sellafield understreker at dette er  gjennomgang av det som går på sikkerhetsrutiner og ikke den tekniske sikkerhetenved anlegget, sier Per-Kaare Holdal.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown