Grensene vil bli overskredet med opptil 350 tonn

Sikkerhetsbegrensninger av lagring av noen av verdens farligste atomavfall ved Sellafield i Cumbria er slakket på etter en ulykke som stanset atomrenseanlegget.


Regjeringens tilsynsorgan, Office for Nuclear Regulation (ONR), har tillatt det private selskapet som driver Sellafield å bryte den juridiske begrensning på varmegradene og mengden på høyt radioaktivt avfall som kan holdes i de gamle tankene ved anlegget. Grensene vil trolig bli overskredet med opptil 350 tonn mellom april 2014 og juli 2016.

Lofoten mot Sellafield kritiserer ONR for å bryte sine løfter og setter Sellafields resultat foran sikkerheten.  Det lagrede atomavfallet var pålagt i 2001 å redusere mengden til under 5500 tonn uran innen juli 2015. Målet var å minimere risikoen for en katastrofe for eksplosjon som kunne spre  dødelig radioaktiv forurensning over de nordiske områder.

Det flytende atomavfallet kommer fra britiske atomkraftverk og genererer betydelige mengder varme. Det må være konstant avkjølt og i bevegelse for å hindre at den blir overopphetet.  Ved overoppheting vil det kunne eksplodere og hvis bare en prosent kommer over norske land- og havområder vil det kunne tilsvare 10 ganger Tjernobyl.

Sellafield har bedt om tillatelse til å bryte lagringsgrenser for å takle et etterslep som følge av en ulykke i november 2013 etter at driften var stengt i 11 måneder .

Martin Forwood, fra den lokale anti-atomgruppe, Cumbrians Opposed to a Radioactive Environment (CORE), angrep ONR for "sin tilsynelatende vilje til å sette Sellafield forretningsinteresser foran helse og sikkerhet".

Ut fra den rapporten som Statens Strålevern utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet påpekte nettopp dette som den største trusselen,.  Vi forventer at den norske miljøvernminister Tine Sundtoft følger dette opp mot britiske myndigheter.

Per-Kaare Holdal sier at Lofoten mot Sellafield skal møte Nuclear Decommissioning Authority i juni i år og da kommer dette til å bli tema.  Vi kommer også i denne anledning til å be om et møte med den norske miljøvernministeren. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet