Nye utfordringer for Sellafield

Bellona og Lofoten mot Sellafield gjennomførte nylig et møte med den britiske ambassade i Oslo, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd.   Det ble avlagt en statusrapport om produksjonen ved atomgjenvinningsanlegget på nordvest-kysten av England.  Selv om produksjonen som sådan har gått godt det siste året er det stadig nye utfordringer og dårlige nyheter fra britene.

Utenfor den britiske ambassade.  Fra venstre Rex Strong, Sellafield Ltd., Nils Bøhmer, Bellona, Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield (LmS), Sarah Gillett, britisk ambassadør i Norge og Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority

Vi benyttet også anledningen til å gi en statusrapport til det norske Klima- og Miljøverndepartement. Per-Kaare Holdal ga politisk rådgiver Jens Frølich Holte en oppdatering om planen for InfoArena 2016 i Lofoten 22. - 24. juni og de utfordringene som vil bli fulgt opp der.
Politisk rådgiver Jens Frølich Holte

Det var et strømbrudd i 2011 som forårsaket nesten et års forsinkelse i oppryddingen i det høyradioaktive tankanlegget.  Dette forårsaket en radioaktiv lekkasje som krevde en en opprydding over 11 måneder.  Målet med å være ferdig med oppryddingen av det gamle og farlige tankanlegget er nå sterkt forsinket.

I denne sammenheng savner vi reaksjon fra den norske miljøvernministeren som ikke har respondert på våre invitasjoner til å delta på møtene med britiske myndigheter.  Dette har vært en savnet støtte i vårt arbeid som vi hadde så god erfaring med fra hennes forgjenger Børge Brende.

En ny trussel i sikkerhetsarbeidet ved Sellafield er at den britiske regjering signaliserer nedskjæringer av budsjettene til Sellafield.  Dette kan selvfølgelig i neste omgang ha konsekvenser for sikkerhetsarbeidet.  Vi forventer at norske toppolitikere tar dette opp med sine kollegaer i England.

- Det er svært bekymringsfullt at arbeidet med å rydde opp i Sellafield både blir forsinket og dyrere. Dess lengre tid arbeidet tar, jo lengre må vi leve med risikoen for at det skjer en ulykke eller utslipp av store mengder radioaktivitet som kan ramme norske og nordiske områder, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.

Neste anledning å møte britene vil være når Bellona og LmS møter Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd. og det britiske energi og klimaendringsdepartement (DECC) i november i år.  - Vi skal da også forberede neste InfoArena som blir i Lofoten i juni 2016.  Her håper vi selvsagt på at den norske regjering og andre toppolitikere tar ansvar, avslutter Holdal.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet