Takk til alle samarbeidspartnere

Den norske Regjering
Utenriksminister Børge Brende
Klima- og miljødepartementet
Nordland, Hordaland og Rogaland Fylkeskommuner
Nordisk Råd
Vågan og Røst kommuner
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Lofotprodukter
Lofoten Sparebank

Vi skriver for å informere dere
om at Lofoten mot Sellafield sammen med Bellona, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd. har besluttet at vi ikke lenger ser behov for å søke engasjement gjennom de årlige InfoArena-konferanser. Dette er på grunn av tillit utviklet gjennom de siste årene.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke dere for engasjement, ressurser og utgifter som har blitt investert i konferansene og i dialogen. Uten denne har det ikke vært mulig  å jobbe for å redusere farer og risikoer ved Sellafield.  Vi takker også spesielt til de politikere og ansatte som har bidradd gjennom disse årene.

Det har vært gjennomført elleve InfoArena siden vi startet i 2001 og gjennom utveksling av informasjon og besøk til Sellafield har vi nå en mye bedre forståelse av området, utfordringer og planer for fremtiden. Vi har lært mye av det de tekniske  fra Storbritannia har gitt av informasjon.  InfoArena har vært sentral i UK-Norge dialog om Sellafield-temaer.

I våre meningsutvekslinger har vi blitt møtt med direkte og åpen tilnærming, og vi kan si at vi ikke alltid får dette andre steder. Vi håper at informasjonen kan fortsette på den måten!

Vårt mål har alltid vært å få en reduksjon av farer og risikoer fra Sellafield-anlegget og aktivitetene der. Vi har sett god fremgang gjennom denne tiden. Vi var fornøyd da vår innsats bidro til at utslippene av Technetium 99 direkte til havet ble stoppet. Mer nylig reduksjon av de høyradioaktive tankene som utgjorde en eksplosjonsfare.  Også planer om å lukke reprosesseringsanleggene, og Thorp spesielt, har vi sett på som meget viktig.

Selv om vi har kommet langt i å realisere vårt mål er det fortsatt et stykke igjen, og vi ser frem til en dialog, men på en mye mindre skala.  Fortsatt rapportering om fremdrift og varsel om eventuelle problemer som kan oppstå er avtalt med Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd gjennom årlige statusmøter.  Vi håper fortsatt på samarbeid på dette nivået.

Vi har også ønsket velkommen engasjement og deltakelse fra den britiske regjeringen gjennom Department of Energy and Climate Change, den britiske ambassaden i Oslo og norske og nordiske samarbeidspartnere.Med vennlig hilsen biskop Tor Berger Jørgensen, Johs Røde og Per-Kaare Holdal

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown