Terrortrusselenivået reist til "kritisk".

Terrortrusselenivået i Storbritannia har blitt reist til "kritisk". Den britiske hæren kommer til Sellafield-atomkraftverket i ettermiddag for å gi ytterligere sikkerhet som svar på den nasjonale "kritiske" terrortrusselen.

Væpnede tropper blir utplassert for å bevare "viktige steder" over hele Storbritannia, etter at statsministeren økte trusselen til "kritisk" og satte Operation Temperer i bruk.
Væpnede offiserer fra Civil Nuclear Constabulary, som har politiansvar for kjernefysiske anlegg, inkludert Sellafield, blir omfordelt for å støtte andre styrker over hele Storbritannia.

I et eksklusivt intervju med ITV Border fortalte Sellafields sikkerhetsdirektør:

Du ser et høyt sikkerhetsnivå her, men vi har sett på det, og vi har gjort endringer der det er nødvendig for vår stilling. Deler av den sivile atomenergiberedskapen her ved Sellafield har blitt omdisponert for å bistå, men vi har trenet for disse hendelsene, og det vi ser, er hærens distribusjon og de væpnede styrkene vil hjelpe våre CNC-kollegaer her og supplere dem. Så fra et sikkerhetsperspektiv er det ingen forandring i form av vår evne her, og faktisk utplasseringen av hæren forbedrer vår evne til å reagere hvis det skulle skje en endring.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown