Enorme mengder plast i havet

Enorme mengder med plast og avfall dekker et område av Stillehavet på anslagsvis 700 000 til 15 000 000 kvadratkilometer. Til sammenligning er USA i under kant av ti millioner kvadratkilometer stort.

Området ble oppdaget i 1997, men forskningsrapporter publisert så tidlig som 1988, spådde at et slikt felt ville kunne oppstå. Feltet er bare ett av mange like, spredt rundt på verdenshavene.

Dette flytende søppel tar livet av tusener av fugler på øya Midway. Enormt store flytende søppeldynger av plastikk er i ferd med å brytes ned til småpartikler og gå over i nærings-kjeden. De giftige plastpartiklene vil tilslutt forurense maten vi spiser - og følgelig true vår egen eksistens! Verdens største flytende søppeldynge finnes i sydhavet nord for ekvator og kalles "'The Great Pacific Garbage Patch" - Stillehavets store søppelfelt.

Stillehavets store søppelfelt strekker seg fra vestkysten av Nord-Amerika, forbi Hawaii og helt til Asia, forenklet kan vi si at går fra California nesten helt til Papua Ny Guinea og så nord til Japan. Det holdes sammen av havstrømmene og det roterer også rundt og rundt i en stor, oval sirkel som går ned mot ekvator og så mot nord mot Arktis.

Det tar omtrent fem år før søppel fra USA når frem til kysten ved Japan, og det, men det tar bare et års tid før søppel fra østkysten av Asia når frem til USA. Man har oppdaget at det finnes at søppelfelt i det sørlige Stillehavet, og at det skremmende nok er tilsvarende felt i alle verdenshavene!
Søppelfeltene består av all slags flytende søppel, og seiler man over havet kan man se alt fra containere og ødelagte hus til lightere og flaskekorker. Det man ikke ser at all den gjennomsiktige plastikken som ligger tett under havoverflaten, pluss all plasten som har blitt brutt ned til nærmest mikroskopiske partikler.

Søppelfeltet i det nordlige Stillehavet ble oppdaget i 1997 av den amerikanske forskeren Charles Moore da han var på vei hjem fra et seilbåt-konkurranse over Stillehavet:
- Hver gang jeg kom opp på dekk fløt det søppel forbi meg. Hvordan kan vi ha forurenset et så stort område? Hvordan er det mulig at det var slik i en hel uke? sa kaptein Moore til avisen Daily Mail.
75 prosent er plast

Vi kaster stadig mer og mer og 6,4 millioner tonn søppel havner i havet hvert eneste år. Ja, man regner med at åtte millioner søppelgjenstander går på havet hver eneste dag! 75 prosent er plast og ifølge en rapport fra FN så flyter det 46000 biter av plastsøppel på hver eneste kvadratkilometer hav. Ved overflaten i Stillehavets store søppelfelt er det funnet tre ganger så mye plast som plankton - noe som betyr tre kilo plast for hver kilo plankton.

Forskere advarer nå om at mengden søppel kan komme til å doble seg i løpet av det neste tiåret!


- Problemet med søppel i verdenshavene er svært alvorlig, sier David Osborn til Aftenposten. Han er ansvarlig for FNs arbeid med å begrense mengden av søppel som går fra land til sjø.


- Det er ikke noe sted på kloden som er uberørt, og i havene er nesten umulig å få ryddet opp. Det er ikke som på landjorden, der god infrastruktur og teknologi kan løse søppelproblemet. I havet er det ikke mulig, og derfor er problemet så alvorlig, sier han.Søppelet vårt som havner i havet dreper allerede millioner av fugler og sjødyr hvert år, og vi har i en annen artikkel skrevet om hvordan plastikk som driver iland på den isolerte øya Midway dreper tusenvis av albatrosser.

Vi begynner altså allerede å ane hvor skadelig de organiske miljøgiftene som kommer fra plastikk er når det gjelder havet.

Miljøgifter forsvinner ikke når de først er kommet ut i økosystemet og man har oppdaget at de hoper seg opp i fisk og sjødyr. Nyere forskning viser også at sjødyr som skjell og snegler kan få vanskapte avkom når de utsettes for organiske miljøgifter. Og som enda verre er: Ikke bare kan arveegenskapene kan endres - de kan til og med miste forplaningsevnen!

Miljøgiftene er med på å utrydde mengder av arter hvert eneste år - og det er ikke bare dyr og fisk som er i faresonen i langtidsperspektiv. Hvis vi mennesker ikke skjerper oss og kutter ned på forbruket og forsøpling av plastikk så vil vi til syvende og sist kunne ende på utryddingslisten!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown