Korallrev ødelegges


Havet truet av surere og høyere temperatur.

Innen 2050 frykter man at de store korallrevene kan være ødelagt.I annen omgang venter man at visse typer plankton som opptrer i så store mengder at de faktisk lar seg fotografere fra verdensrommet, vil rammes.

Det dreier seg om planteplankton, i første rekke typen coccolithoforider med kalsittskall. For disse blir det mer vanskelig å produsere skallet. Dette er plankton i bunnen av næringskjeden som alt liv i havet, direkte eller indirekte, er avhengig av.

Kontinuerlig opptak av karbondioksid fra luften som i sjøen omdannes til karbonsyre. Særlig mikroorganismer som plankton, koraller og mindre skalldyr står i fare for å rammes, på sikt også større organismer. Fortsetter surhetsgraden i havet å øke, vil den kjemiske balansen bli forrykket, og kan i verste fall utslette visse former for liv, skriver det anerkjente britiske tidsskriftet Nature.

- Forsuring av verdenshavene representerer kanskje en større trussel enn global oppvarming, sier oseanograf, professor Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet i Bergen til Aftenposten. - Forsuringen medfører en del uforutsette konsekvenser som vi pr. i dag har liten oversikt over. Men vi aner at de kan bli alvorlige, sier han.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet