- vår herres klinkekule

Miljøvernere blir ofte betegnet som miljøaktivister eller aktivister som er mot det meste. Utviklingen i dag med klimaendringer for vår klode viser at verden er liten også i denne sammenheng. Det er grenser på hvor mye giftstoffer som kan spres ut fra menneskeheten.

Undertegnede har lenge jobbet med problemene omkring brukt atomavfall, frykter nå at klimaproblemene skal føre til økt bruk av kjernekraft. Når det gjelder atomindusti og atomavfall har jeg nå fått tilgang til en rapport utarbeidet av Østerrike om status på vår jord, miljø og utsiktene framover. Dette er lesestoff som kan ødelegge nattesøvnen for en hver og det er all grunn for enhver å bli aktivister for miljøet og våre barns framtid.

Alternativ energi er tema og løsningen for mange nasjoner er atomkraftverk. Dette er en negativ utvikling og vår klinkekule kan bli en bombe. Det er ikke for ingenting at verden er mot at Iran og Nord-Korea skal bygge atomkraftverk. Terrorfaren og avfallshånteringen finnes det ikke løsning på i dag. Avfallshånteringen i dag minner om strutsen. Vi graver et hull i bakken og legger både avfall og fornuften der, så får våre framtidige generasjoner ta problemene.

Vi er kommet til et punkt at verden nå må dra i lag for å stoppe den negative effekten av klimaendringene. Skal vi gjøre det ved å hindre uland som Kina og India å komme opp på samme nivå som oss ? Nei, det er ikke løsningen. Løsningen er å redusere CO2-utslippene totalt sett og det kan bare gjøres med alternativ energi og ny teknologi på de fleste områder. Her er vi inne på et vesentlig punkt og som kan være Norges mulighet. Primærnæringen er truet ved klimaendringene og næringer som produksjon av solcelle-panel vokser til å bli milliardnæring. De tre rikeste personer i verden produserer teknologi og kompetanse. Vi bør bruke deler av vår oljeinntekt til å utvikle og produsere teknologi for framtiden. Dette er investering for framtidige generasjoner som kan være med på å snu den negative utvikling for vår klode og skape arbeidsplasser for våre distrikter.

I begynnelsen av mars reiser vi, miljøaktivistene Lofoten mot Sellafield - ”voktere av vår felles blå åker”, til Brussel med Sellafield-problemet for å forsøke å hindre et nytt Tjernobyl. ”Voktere av vår felles blå åker” mener lekkasjer og flere tidligere episoder viser at sikkerhetskulturen ved anlegget er altfor dårlig.

Skal vi kunne endre verdens utvikling angående miljøet og klimaendringene må du og jeg gjøre noe før det er for sent. Ja takk, begge deler, sier Ole Brumm. Han lever i en liten hundremeterskog. Politikerne sier også ja takk, begge deler, men kan vi fortsette utviklingen slik den har gjort og samtidig bevare vår klodes miljø og høste godt av den også i fremtiden? Vi snakker om et verdens klima - ikke 100-meterskogen. Kunnskap om klimaet og utvikling av moderne teknologi vil være avgjørende for en vellykket framtid.

Våre politikere er det du som velger og for våre barns og barnebarns framtid må vi velge politikere som har mot og vilje nok til å endre den skadelige utviklingen for vårt klima. Vår herres klinke kule er fortsatt blå og liten.

– bli også du en vokter av vår felles blå åker.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet