Grunnutdannelsen - besøk til Sellafield

Fra venstre bisop Tor B Jørgensen, klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen,
Per-Kaare Holdal, LmS og Nils Bøhmer, Bellona

Etter vårt besøk hos klima- og miljøvernministeren 12.9. har vi sendt følgende oppfordring til statsråd Vidar Helgesen:


Klima- og Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Atn: Statsråd Vidar Helgesen Oslo, 13/09/2016


Besøk til Sellafield
Vi viser til vårt møte med Statsråd Vidar Helgesen mandag 12. september angående våre bekymringer knytet til Sellafield, som ble ytterligere forsterket av BBC sin Panaroma-dokumentar om Sellafield. Denne bekymringen ble etter vår oppfatning også delt av statsråden.

Som statsråden er kjent med er Sellafield en stort og veldig komplekst anlegg med et stort antall historiske fabrikker/anlegg som trenger trygg dekommisjonering. Flere av anleggene inneholder store mengder radiovakt avfall som må behandles før det kan lagres på en sikker måte. Dette har vært Lofoten mot Sellafield og Bellona sitt hovedfokus i over 15 år.

I den forbindelse har vi besøkt Sellafield en rekke ganger, siden Bellona første gang besøkte anlegget i 1995. Selv om vi i starten ble møt ved en viss skepsis fra Sellafiled, har vi alltid vært velkommen til å besøke anlegget. Gjennom vår årelange dialog har vi bygget opp en gjensidig tillitt, blant annet som følge av disse besøkene. Vi har også lært gjennom denne dialogen at det er bare ved å besøke Sellafield at man får en forståelse av hvilke utfordringer som Sellafield representerer.

Tidligere miljøvernministere Brende og Solheim besøkte i sin tid Sellafield på vår oppfordring, nettopp for å bedre forstå utfordringen samt å gi et politisk signal om at en trygg avvikling av Sellafield er viktig for Norge. Vi oppfordrer deg derfor sterkt til også du finner tid i din kalender til et besøkt til Sellafield. Som opplyst på møtet har vi fått signaler om at et slikt besøk vil bli positivt mottatt også fra britisk side.
Med vennlig hilsen

Nils Bøhmer Per-Kaare Holdal
Bellona         Lofoten mot Sellafield

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet