Kan bli tidenes miljøkatastrofe for Norge

Neste vår eller sommer skal det flytende russisk atomkraftverket slepes langs norskekysten fra verftet i St. Petersburg til Murmansk, ifølge Aftenposten. Den gigantiske lekteren Akademik Lomonosov eies av det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom.


Vi kommer til å følge dette opp både mot Utenriksdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Dette må aldri tillates da det kan bli en katastrofe for norske hav- og landområder.


– Utenriksdepartementet er meget kritiske til planene om slepet av Akademik Lomonosov langs norskekysten. For norske myndigheter er det avgjørende å ha tett dialog med russiske myndigheter om sikkerhet og beredskap, og det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til disse planene, sier utenriksminister Børge Brende (H) til Aftenposten.


Saken ble senest tatt opp blant de nordiske utenriksministrene på et møte i Oslo i slutten av mai.


De verste scenarioene er brann om bord, at flåten havarer og synker til bunns, eller at slepet ryker slik at lekteren går på grunn i den norske skjærgården.


– Russerne har selv opplyst at slepet vil bli vanskelig å gjennomføre dersom vinden overstiger 15 meter per sekund. Det planlegges derfor at vi fra norsk side peker ut noen passelige nødhavner, sier avdelingsleder og sjef for beredskap hos Kystverket, Johan Marius Ly.
- Fra vår siden mener vi at norske nødhavner hjelper lite hvis det verste skulle skje. Da vil katastrofen være et faktum og derfor må dette aldri slippe inn i norske havområder. Ifølge Rosatom skal «Akademik Lomonosov» utstyres med 179 kilo uran-235. Slepet vil bli lagt til våren eller sommeren for å unngå sterke vinder. Flåten med atomkraftverket har ingen propell eller selvstendig drivkraft og er totalt avhengig av assistanse fra taubåt, sier Per-Kaare Holdal i Guardians of our Common Seas (tidl. Lofoten mot Sellafield).


Forsker Reidun G. Skaland ved klimatjenesteavdelingen hos Meteorologisk institutt på Blindern har på oppdrag fra Aftenposten sett på vindmålinger langs deler av Norskekysten de siste tredve år, og er klar i sin dom:

– Dersom man planlegger et slep som skal foregå over fire uker i mai, juni, juli eller august, er det så å si usannsynlig å unngå vindstyrker over 15 meter pr. sekund. Det er veldig vanlig med slik vind langs kysten vår, også i sommermånedene, sier hun.


- Vi vil følge dette opp mot den norske regjeringen og forventer at de aldri vil tillate dette slepet inn i norske områder, avslutter Holdal.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet