I London og Sellafield med miljøvernministeren

Jeg var i går med i miljøvernministerens delegasjon til London og Sellafield. I London var det møte med klimaministerens statsekretær før turen gikk videre med privatfly til anlegget i Sellafield.


Lofoten mot Sellafield hadde et møte i Oslo 13. januar 2009 hvor den nye ledelsen ved anlegget la fram en plan om å redusere innholdet i de gamle høyradioaktive tankanlegget med 1000 kubikk væske skulle tømmes på en rask og sikker måte. Det er dette tankanlegget som Statens Strålevern beskrive at ved en eksplosjon og 1 % av innholdet slipper ut i luften vil bety 7 ganger Tjernobyl over norske landområder.

I møtet vi hadde i Brüssel 3. mars 2010 bekreftet Sellafield-ledelsen at tømmingen gikk veldig bra og de lå klart foran skjema. Men da jeg var i England i desember i 2010 var denne progresjonen stoppet helt opp og det ga oss all grunn til bekymring. Denne bekymringen ble forsterket i møtet i går med Sellafield-ledelsen. Her var tømmingen fortsatt ikke kommet i gang og kravet er at tankanlegget skal være fullført i løpet av 2015. Men ledelsen ved Sellafield la fram en bratt progresjon for tømmingen når det kommer i gang og lover at de skal være ferdig i løpet av 2014. Dette fører til bekymring hos oss – hvordan er dette mulig? Er det en ny teknologi som skal brukes? Disse spørsmålene ble stilt Sellafield-ledelsen i møtet i går, men de ga ingen svar på dette. De lovet derimot at de skulle ha svaret klar og presentere det i Lofoten den 13. april.

Fra Core, en lokal motstandsgruppe i Sellafield-området, får vi signaler om at dette vil gå på bekostning av naturen, nemlig større utslipp. Dette blir det stort fokus på når vi på nytt møter ledelsen fra Sellafield og den britiske ambassadøren på vårt møte i Svolvær 12. april og 13. april i Stamsund. Statens Strålevern og miljøverndepartementet vil også være representert.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet