Stor fare for atomkatastrofe i Japan

Faren for den store atomkatastrofe i Fukushima er nærmere.  Det ble kjent tidligere i dag at en av reaktorene ved atomkraftverket Daiichi i Fukushima står overfor en mulig nedsmelting etter at kjøleanlegget ble ødelagt i gårsdagens jordskjelv. Det er målt Cesisum i luften utenfor og det er høyradioaktiv forurensing og det er et tegn på nedsmelting av atomkjernene er i gang.

Faren for radioaktivt utslipp har fått japanske myndigheter til å evakuere titusener av mennesker fra områdene i nærheten av atomkraftverket.

Også atomkraftverket Daini, som også ligger i Fukushima, om lag 240 kilometer nord for hovedstaden Tokyo, ble skadet i jordskjelvet. Japanske myndigheter beordret lørdag evakuering av i alt 45.000 mennesker i en radius på 10 kilometer rundt atomkraftverket Daiichi.


I Sellafield er det lagret nærmere 1000 kubikk med høyradioaktiv væske i et tankanlegg kaldt B215.  Denne krever konstant nedkjøling og det er her den kritiske delen er.  Skulle kjølesystemet svikte vil det føre til en eksplosjon som vil være katastrofal. Norske områder vil være meget utsatt i og med at vindretningene ofte er sørvest.  Statens Strålevern har beregnet at om bare 1 % av den høyradioaktive væsken går opp i luften vil det føre til 7 ganger Tjernobyl over norske landområder.  Det vil si blant annet at beiteområdene er ødelagt for 50 - 100 år.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown