Vi reiser sammen med miljø- og utviklingsministeren til Sellafield


Vi reiser i vesterled sammen med miljøvernminister Erik Solheim torsdag 7. april til Sellafield.
Miljø- og utviklingsministeren vil få en omvisning og bli satt inn i driften ved anlegget for reprosessering av brukt kjernebrensel, som ligger i området Cumbria helt nordvest i England. For Lofoten mot Sellafield deltar Per-Kaare Holdal.  Han har vært der flere ganger og nå sist i desember 2010 var Holdal igjen på besøk i nordvest-England og da hadde han et møte med Sellafield-ledelsen.  Her ble detaljer for InfoArena - Sellafield-konferansen i Lofoten 12. og 13. april.

En mulig ulykke ved Sellafieldanlegget vil kunne få store konsekvenser for Norge. Ifølge en rapport fra Statens Strålevern vil det radioaktive nedfallet over Norge kunne bli 7-8 ganger større enn etter Tsjernobyl hvis det skjer et utslipp til luft av det flytende, høyradioaktive avfallet som er lagret i store mengder ved anlegget. Dette avfallet stammer fra reprosessering av brukt atombrensel.
Solheim ønsker å få informasjon om hva som gjøres for å redusere mengdene med flytende, høyradioaktivt avfall, og hvordan sikkerheten ved anlegget blir ivaretatt.

- Britene må nå sørge for at mengdene av høyradioaktivt, flytende atomavfall som er lagret i Sellafield reduseres så raskt som mulig, og de må legge frem planer for hvordan dette skal gjøres, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til regjeringen.no.

Hele Norge vil være utsatt dersom det skjer en ulykke ved Sellafield-anlegget og det vil rett og slett være en miljøkatastrofe som gjør skade for 50 år framover.  - Vi vil derfor kjempe hardt for å hindre dette, sier Holdal, og det eneste som kan redusere faren er at tankanlegget B215 tømmes så raskt og sikkert som mulig.

Les mer om Strålevernets rapport på Strålevernets egne hjemmesider.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet