Felles erklæring InfoArena 2016 - møtested Lofoten

Voktere av vår felles blå åker, Bellona, Nuclear Decommissioning Authority og
Sellafield Ltd har holdt sin 11. felles konferanse om kjernefysisk avfall og atomsikkerhet den 23. juni 2016.


Konferansen i Lofoten fortsatte en progresjon i positiv og konstruktiv  dialog som startet i 2001 og har ført til en 95% reduksjon av utslipp  av Technetium 99 fra Sellafield til havet og har vært en positiv utvikling i økt sikkerhet. Dialogen har involvert nordiske representanter som har besøkt Sellafield og har mottatt informasjon som har gjort det mulig å få en bedre forståelse av anlegget.

Konferansen ønsket bl.a. velkommen Sarah Gillett, den britiske ambassadøren i Norge, Robert Marshall, Islands representant til Nordisk Råd og Takafumi Ihara, som representerer TEPCO, Fukushima Daiichi. Det ble fulgt av representanter fra Nordland og Hordaland Fylkeskommuner, samt tekniske eksperter, atomregulatorer (Statens Strålevernet og britiske Office for Nuclear Regulation, ledelsen fra Sellafield Ltd, den britiske regjeringen (DECC) og Nuclear Decommissioning Authority. Konferansen fokuserer på atomsikkerhet, miljøkonsekvenser og tilsyn fra norske og britiske regulatorer.

Drift og avvikling av Sellafield har vært tema i det offentlige og de politiske bekymringer for de nordiske landene. Konferansen ble gitt en oppdatering på planene og fremgang som gjøres ved Sellafield for å redusere risiko og farer på anlegget, særlig knyttet til de høyradioaktive tankanleggene. Konferansen har også hørt synspunktene til de nordiske representantene og fikk en vurdering av Storbritannias politikk og strategi på kjernefysiske saker som er av interesse for de nordiske landene.

Den brede og samarbeidende tilnærming har blitt møtt med åpenhet og gitt innsyn ved Sellafield. Dette har gitt et godt grunnlag for diskusjoner som fant sted. Dette har bidradd til å bygge tillit og trygghet om driften og aktiviteter på Sellafield.

Rene McTaggart, Storbritannias regjering`s Department of Energy and Climate Change) DECC) sa - Suksessen til dialogen har blitt bygget på en atmosfære av tillit som har resultert i en bedre forståelse av problemstillingene fra interesserte parter i Norge og UK. Han omtalte også høy prioritet angående
atomsikkerhet slik at sikkerheten er i kjernen i den britiske beslutningsprosessen ".

Det var enighet om at dialog angående Sellafield vil fortsette, slik at de positive relasjoner mellom Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd., Voktere av vår felles blå åker og Bellona. For å opprettholde åpenheten fra Sellafield Ltd, vil møtene fortsetter med regelmessige oppdateringer om fremdrift, utfordringer, den siste utviklingen og planer som angår sikkerheten ved Sellafield og Thorp.

Per-Kaare Holdal fra Voktere av vår felles blå Åker og Nils Bøhmer fra Bellona understreket verdien som InfoArena har vært i stand til å gi større åpenhet i de årene i diskusjonen med Sellafield Ltd. og Nuclear Decommissioning Authority. Og vi er enige om at det er viktig å fortsette dialogen i årene som kommer til risiko og reduksjonsmål er nådd.

Per-Kaare Holdal kom med følgende forslag som ble enstemmig godkjent av konferansedeltakerne:

"InfoArena-konferanser har vært en svært viktig arena for å utvikle gjensidig forståelse og for å uttrykke synspunkter og bekymringer. Vi har nå nådd et stadium hvor det er tillit i forholdet vårt. Vi har reist en lang vei på vår reise til å nå målet om å redusere risiko og farer ved Sellafield. Vi er ikke helt der ennå, men vi føler at InfoArena-konferanser ikke lenger er nødvendig. Jeg foreslår derfor at det i fremtiden gjennomføres mindre møter der fremgang og utfordringer kan rapporteres og diskuteres. Disse vil finne sted på en jevnlig basis og ikke mindre enn en gang i året."

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet