Den lange vegen fra Lofoten mot Sellafield

Vi inviterer til det årlige dialogmøtet om atomsikkerhet også denne gang sammen med det britiske energi og klimaendringsdepartementet, Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd og Bellona.  Denne gang skal InfoArena igjen arrangeres i Lofoten og da den 23. juni.
Fra InfoArena 2014 i det britiske utenriksdepartement
Det er nå 15 år siden Lofoten mot Sellafield startet opp arbeidet for å få stoppet atomutslippene til vårt felles hav. Da ble Technetium 99, som har en halveringtid på 213.000 år, altså en evigvarende miljøødeleggelse, sluppet direkte ut i Irskesjøen. Golfstrømmen førte den radioaktive forurensningen opp langs norskekysten og ble målet helt opp til Hillesøy i Troms.
Vi startet arbeidet i 2001 og arrangerte vår første konferanse i Stamsund i 2002 med to ministre tilstede;  miljøvernminister Børge Brende og fiskeriminister Svein Ludvigsen.  Vårt mål var å få kunnskap om hva som skjedde og hvorfor.  Konklusjonen etter dette møtet var at vi ikke kunne godta dette og engelskmennene skulle stoppes.  Vi reiste i mars 2002 til Downing Street nr. 10 og overleverte Stamsund-erklæringen til statsminister Tony Blair.  Erklæringen var også underskrevet av 73 kystkommuner.
Daværende miljøminister Børge Brende og fiskeriminister Svein Ludvigsen i Stamsund januar 2002.

Pådriver i Lofoten mot Sellafield, Per-Kaare Holdal, foreslo at i neste trekk skulle det handles offensivt og bestilte konferanserom på et hotell i Sellafield.  På kontoret til miljøvernminister Brende ble dato satt og planen var klar.  Vi skulle legge møtet til Sellafield april 2003.

Holdal fikk oppringing fra det engelske hotellet etter noen dager og beskjeden var klar: konferansen kunne ikke holdes på deres hotell.  Hvorfor ?  Jo, ledelsen hadde vurdert konferansen og ga ikke tillatelse til en slik konferanse.  Etter enda noen dager fikk Holdal oppringing fra Sellafield-ledelsen og han fortalte dem at Lofoten mot Sellafield ønsket dialog og uttrykke bekymringene for atomforurensningen langs norskekysten.  Sellafield-ledelsen ønsket et møte og Holdal ble invitert til Oslo hvor møtet ble holdt i den britiske ambassade og i Bellonas lokaler høsten 2002.  Lofoten mot Sellafield inviterte Bellona med på konferansen i og med at de var eksperter på atomteknologi. Konferansen i Sellafield ble en meget vellykket konferanse og vi maktet å komme fram til en felles erklæring.
NDA's sjef John Clark, Frederic Hauge fra Bellona og Per-Kaare Holdal fra LmS
Etter konferansen reiste Lofoten mot Sellafield direkte til London og Downing Street og overleverte en felles erklæring om at dette måtte stoppe.

Samarbeidet mellom topp-politikere, Bellona, Sellafield Ltd. og oss ble etablert og ved hjelp av dialog og kunnskap ble utslippene av atomavfall direkte i havet stoppet i 2004.  Vi markerte dette sammen i Stamsund i juni 2004 med "Together we did it".

Dermed var det mange som trodde kampen var vunnet og over.  Men vi ga oss ikke med dette. Med kunnskap til vår nærmeste ekspert, Nils Bøhmer fra Bellona ble vi oppmerksom på en ny fare. Vi ønsket vi å få fjernet alle truslene av atomforurensning fra Sellafield.  Vi visste at det lå lagret ca 1000 kubikk med høyradioaktiv væske i gamle tankanlegg.  Vi hadde tross alt fått omvisning flere ganger på anlegget.  Vi utfordret daværende miljøvernminister Erik Solheim til å bestille en rapport fra Statens Strålevern om en beskrivelse av «i verste fall».  Denne rapporten fra Statens Strålevern var skremmende: 10 ganger Tsjernobyl !

Etter tålmodig arbeid og årlige fokus via InfoArena-konferansene med fokus på problemene i London, Sellafield, Oslo, Reykjavik, Lofoten og Brüssel kan vi nå offentliggjøre denne gledelige nyhet:   vi har lykkes i samarbeidet og fått beskjed fra Sellafield-ledelsen om at tankene når er redusert til et minimumsnivå og eksplosjonsfaren er borte.  Vi har også fått beskjed om at to kritiske anlegg Thorp og Magnox ved Sellafield legges ned fra 2018 og 2020.  En gledelig avslutning av et langt og tålmodig arbeid.

Nøkkelen til at vi har lykkes er helt klart dialog mellom topp-politikere, fagekspertisen, matprodusenter og Lofoten mot Sellafield om konsekvenser.  Og initiativet og pådriver har vært oss i Lofoten mot Sellafield som representerte kystbefolkningen.

Vi har hatt flere gode møter i samarbeid også med Nordisk Råd.  Det norske miljøverndepartement har vært avgjørende.  Blant annet deltok Per-Kaare Holdal i Dublin på et fellesmøte med europeiske nasjoner som ikke bruker atomkraft hvor han fortalte om arbeidet som Lofoten mot Sellafield har gjort, samt at vi hadde besøk i Stamsund, Lofoten fra det irske departement for at de ønsket å lære hvordan vi løste dialogmøtene.  Vi har heller ikke glemt vårt eget fylke Nordland Fylkeskommune som har støttet oss gjennom alle disse år.

Det er også verd å nevne at gjennom alle disse årene har vi hatt varierende tilslutning fra de norske politiske parti, men Venstre har vært med hele tiden.  Deltakelsen fra Gunnar Kvassheim, Odd Einar Dørum og ikke minst Arne Ivar Mikalsen har vært viktig.
Arne Ivar Mikalsen i Sellafield med statsminister Kim Kielsen fra Grønland nærmest.

Vi har alle hørt om ødeleggelsene forårsaket av tsunamien som rammet kjernekraftverket i Fukushima Daiichi og virkningen det hadde på de mennesker som bor rundt området. En representant fra Tokyo Electric Power Company (TEPCO), organisasjonen som har ansvar for å rydde opp i området, vil kommer til Lofoten for å delta InfoArena 2016. Representanten,Takafumi Ihari, kommer til å lære mer om hvordan dialog kan utvikles og implementeres mellom mennesker, som er opptatt av risiko og farer fra atomindustrien. Vi ønsker hr. Ihara velkommen og håper at han finner konferansen nyttig.

Igjen er det biskop Tor B Jørgensen som er møteleder, Johs Røde som skal framføre kulturinnslag og Per-Kaare Holdal som er faglig ansvarlig for årets InfoArena.  Vi har store forventninger til rapportene fra britene som blir lagt fram på InfoArena 2016 i Lofoten 23. juni og den status og de planer som ble presentert for Nils Bøhmer, Bellona og Per-Kaare Holdal i fjor høst blir overholdt.

Fra venstre: Robbie Huston NDA, Nils Bøhmer Bellona, Jeanette Stoke Sellafield Ltd., biskop Tor Berger Jørgensen, Per-Kaare Holdal og Rex Strong Sellafield Ltd.
Arrangører sammen er:
Lofoten mot Sellafield, UK Departement of Energy and Climate Change, Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd og Bellona.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown