Positive nyheter fra Storbritannia

Storbritannias solcellepaneler har generert mer strøm enn kull i en hel dag for første gang noensinne viser en analyse fra Carbon Brief.

Lørdag 9. april genererte solenergi 29 gigawattimer (GWh) elektrisk kraft, 4% av det totale bruk den dagen og 21GWh fra kull (3% av etterspørselen). Dette mønsteret ble gjentatt på søndag, med solenergi (6%) utkonkurrerer kull (3%).


Dette gjenspeiler de store skiftene skjer i Storbritannia kraftsystemer nå og her kan vi snakke om et grønt skifte.

Kull-kollaps

Siste helgs gjennombrudd av solenergi kunne ikke ha skjedd uten økning i solenergi-kapasitet (se nedenfor). Men en pågående kollaps i kull var nok den umiddelbare årsaken.

Bruken av britisk kull har vært raskt fallende siden 2012. I 2015 falt kullbruken til sitt laveste nivå siden 1950-tallet, selv om det fortsatt stod for mer enn 10% av britiske strømforsyningen hver eneste dag gjennom hele året.

I 2016, har kull levert mindre enn 10% av Storbritannias elektrisitets på 18 av 102 dager, inkludert hver dag i april så langt. Kull har trolig aldri levert en så liten andel.

Andel av Storbritannias daglig elektrisitetsproduksjon i 2016
Sol-celle (gul) daglig kraftproduksjon, sammenlignet med kull (grå), i løpet av de første 102 dagene av 2016. Dette går frem til og med mandag 11 april 2016. Kilder: Sheffield Solar og Gridwatch. Figur av Carbon Brief.
Den viktigste årsaken til kull-utviklingen er fallende gasspriser  ned nesten 20% siden starten av året og 40% siden starten av 2015. Dette har presset ned engrosstrømpriser.

Det er The Guardian som presenterer Carbon Brief analysen

Siste nyhet: Storbritannia har passert en ny milepæl og produserte mer strøm fra sola enn kull, i løpet av uken mellom tirsdag 3. og mandag 9. mai.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet