Mikroplast er en trussel for havmiljøet


Plast bruker svært lang tid på å brytes ned, i motsetning til papir og matavfall.  Flere produkter fra kosmetikkindustrien inneholder store mengder mikroskopiske korn av plasttypen polyetylen.

Tannkremtuber og såpeflasker kan inneholde enorme mengder plastkorn. En fersk studie ved Universitetet i California viser at enkeltflasker med ansiktsrens kan romme flere millioner slike partikler.


Partiklene er så små at de ikke fanges opp av renseanleggene etter å ha blitt vasket ut gjennom avløpet i de tusen hjem. Dermed havner de i sjøen, og bidrar til en «suppe» av plast som flyter rundt i verdenshavene. Der blir de knøttsmå kulene spist og absorbert av sjødyr.

Fugler forveksler synlige plastbiter med mat. Plasten kan sette seg fast i halsen og kvele fuglen, eller havne i magen eller tarmen, og hindre matopptak.

Mikroplast, plastbiter under fem millimeter i størrelse, spises av dyreplankton. Slik tas miljøgifter i og på plasten, opp i næringskjeden. Til slutt kan miljøgiftene ende opp på vårt middagsbord.

Hvert år produseres det globalt ca. 300 millioner tonn plast - og produksjonen er økende. Mye plast er sluppet ut i havet gjennom mer enn 50 år med industriell plastproduksjon. Dette står imidlertid ikke i forhold til de mengder plast man greier å observere i det marine miljø. Det er et mysterium hvor den store mengden av plast har blitt av.
Å finne «den manglende plasten» er viktig for å forstå betydningen av plastforurensningen i havet.

Kosmetikk og tannkrem kan inneholde store mengder mikroskopiske plastkuler, viser en ny sjekk i dagligvarebutikkene. Eksperter mener at mikroplasten er en potensiell trussel for helsa og miljøet.

I Norge reagerer ikke myndighetene sterkt nok og det virker faktisk også som om kompetanse på dette området er fraværende.

President Obama har undertegnet et lovforslag som vil forby bruk av de små mikroplast-perler i kosmetikk og personlig pleieprodukter. Selskaper som produserer tannkrem og personlig pleieprodukter som inneholder dette vil få dette bort innen midten av 2017. Forbudet begynner for alvor i 2018 i USA.

Det er polyetylen perler som blir ofte brukt som slipemidler i tannkrem, men disse oppløses aldri, noe som skaper enorme problemer for miljøet. Perlene er ofte så små at de lett kan passere gjennom renseanlegg urørt. De brytes ikke ned og kan lett absorbere giftige kjemikalier som plantevernmidler og flammehemmere , som deretter ender opp i vann, blir spist av planteplankton og dyreplankton, og på den måten kommer opp gjennom næringskjeden .

Vi i Voktere av vår felles blå åker krever at norske myndigheter tar initativet til et nasjonalt forbud øyeblikkelig og får med seg det internasjonalt samfunnet.  Havet er tross alt det viktigste matfatet for framtiden.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown