Lofoten 23. juni InfoArena 2016

Torsdag 23. juni arrangerer vi sammen med det britiske energi og klimaendringsdepartementet, Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd og Bellona.

Dette er noe av utfordringene vi har jobbet med siden 2001:


Utslipp av det radioaktive isotopet Technetium 99 direkte i havet.

Pile 1 er en av de to opprinnelige reaktorene bygget for å støtte den britiske atombombe prosjekt. Det er der landets verste atomulykke fant sted, da reaktorkjernen tok fyr i 1957. Når brannen ble slukket ble atomkjernen forseglet og det anses at best at den forblir slik.

Tankene med høyradioaktiv væske av brukt brensel fra fra våpen og energi reaktorer. Det radioaktive avfallet og slam som dannes fra lagringsprosessen sitte i dårlig vedlikeholdt betongkonstruksjon. Reduksjon av den høyradioaktive væsken er i gang. Dette tankanlegget har vært ubrukt siden 1970-tallet.

Silo på 3200 kubikkmeter er det brukt aluminiumskledning, som omgir brenselstavene, mye av det fra 1950 våpen reaktorer. Forseglingen er fra midten av 1960-tallet, men korrosjon betyr at det er en risiko for at hydrogen dannes, noe som igjen kan føre til eksplosjon.

Magnox med brukt atombrensel regnet som den farligste industribygget i Europa. Den 150 meter lange utendørs dam er besøkt av fugler og sprekker har forårsaket at radioaktivt materiale har lekket ut i omgivelsene. Den inneholder radioaktiv væske.

Magnox Swarf Storage Silos regnes som den nest farligste industribygg i Europa. Den lagrer avfall magnesium brensel kapslingen under vann. Noe slam har lekket gjennom sprekker i betongen, og det er en risiko for eksplosjon fra hydrogen frigjøres ved korrosjon av lagringsbeholdere.

Magnox Swarf Storage Silos


Det som også er verd å nevne er at i sedimentet i Irskesjøen ligger radioaktive isotoper som f.eks. Plutonium.  Det er nødvendig at dette overvåkes for det internasjonale samfunn verken har kompetanse eller nidler til å få ryddet opp i disse miljøsyndende.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet